všetko

Faktoriál časť 1

Vysvetlenie, čo je to faktoriál.

Rezy telies časť 1

Vysvetlenie základov

Rezy telies časť 2

Jednoduchý príklad

Rezy telies časť 3

Stredne ťažký príklad

Rezy telies časť 4

Najťažší príklad (treba vykonať krok naviac)

Rezy telies časť 5

Postup, ako skonštruovať rez ihlana

Prevod stupňov na radiány (a naopak)

Ukážka ako previesť stupne na radiány a radiány na stupne.

Funkcie časť 1

Vysvetlenie, čo je to funkcia

Kvadratická rovnica časť 1

Trochu teórie + praktický postup ako vyriešiť kvadratickú rovnicu pomocou diskriminantu.

Matice časť 1 (typy matíc)

Čo je to matica + typy matíc

Matice časť 2 (násobenie matíc)

Vysvetlenie, ako násobiť matice a aké musia spĺňať podmienky, aby ich bolo možné vynásobiť.

Matice časť 3 (determinant)

Výpočet determinantu matice 2. a 3. stupňa. (Krížové pravidlo, Sarrusovo pravidlo)

Logaritmické rovnice časť 1

Vysvetlenie, čo je to logaritmus

Logaritmické rovnice časť 2

Rovnice, pri ktorej je potrebné upraviť súčet logaritmov na súčin

Logaritmické rovnice časť 3

Riešenie ďalšej rovnice s logaritmami

Logaritmické rovnice časť 4

Riešenie rovnice s použitím vzorca na úpravu logaritmu s neznámou, ktorá je umocnená.

Logaritmické rovnice časť 5

Riešenie rovnice s logaritmami a s odmocninou

Logaritmické rovnice časť 6 (substitúcia, kvadratická rovnica)

Riešenie logaritmickej rovnice, pri ktorej je potrebné použiť substitúciu a úpravu na kvadratickú rovnicu

Rovnice s absolútnou hodnotou časť 1

Rýchle vysvetlenie čo je to absolútna hodnota + jednoduché rovnice

Rovnice s absolútnou hodnotou časť 2

Riešenie rovnice s absolútnou hodnotou úpravou na dve rovnice s využitím definície absolútnej hodnoty

Rovnice s absolútnou hodnotou časť 3 (tabuľka)

Riešenie rovnice s absolútnou hodnotou pomocou tabuľky

Druhá odmocnina (na čo si dať pozor pri rovniciach)

Definícia druhej odmocniny + nejaké príklady rovníc, kde sa často robí chyba

Goniometrické rovnice časť 1

Úvod k riešeniu goniometrický rovníc, ktorý začína riešením jednoduchých rovníc. Potom každá zložitejšia rovnica sa rieši tak, že sa len upraví na jednoduché rovnice, aké sú v tomto videu, čiže je dobré ich vedieť riešiť.

Goniometrické rovnice časť 2

Riešenie rovnice typu sin(a*x), to znamená, že x v sínuse/kosínuse je vynásobené nejakým číslom, napr. sin(2x), cos(10x), ... Ukážka ako to riešiť pomocou substitúcie

Goniometrické rovnice časť 3

Riešenie zložitejšej goniometrickej rovnice, ktorú najprv treba upraviť na jednoduchšie rovnice, aké už potom vieme vyriešiť.

Goniometrické rovnice časť 4

Riešenie takej goniometrickej rovnice, ktorá sa nedá upraviť tak, aby v nej boli buď len sínusy alebo len kosínusy, ktoré by sa potom dali sčítať. Preto sa rieši inou stratégiou - viac vo videu :)

Goniometrické rovnice časť 5 (kvadratická rovnica)

Riešenie goniometrickej rovnice, ktorú treba najprv upraviť, a pri úprave vznikne kvadratická rovnica

Zápis riešenia goniometrickej rovnice

Spôsoby ako zapísať riešenie goniometrickej rovnice

Sínus a kosínus časť 1

Vysvetlenie, čo je sínus a kosínus, čo je jednotková kružnica, ako súvisí jednotková kružnica so sínusom a kosínusom

Sínus a kosínus časť 2

Určenie hodnôt sínusu a kosínusu pre niektoré uhly podľa jednotkovej kružnice a podľa tabuľky + ukážka ako si zapamätať tabuľku

Exponenciálne rovnice časť 1

Princíp riešenia exponenciálnej rovnice

Exponenciálne rovnice časť 2

Používanie pravidiel o úprave mocnín pri riešení exponenciálnej rovnice

Exponenciálne rovnice časť 3

Riešenie exponenciálnej rovnice používaním úpravy viacerých základov na jeden a naopak

Exponenciálne rovnice časť 4 (substitúcia)

Použitie substitúcie pri riešení exponenciálnej rovnice

Exponenciálne rovnice časť 5

Používanie viacerých úprav mocnín pri riešení exponenciálnej rovnice

Exponenciálne rovnice časť 6 (kvadratická rovnica)

Riešenie exponenciálnej rovnice úpravou na kvadratickú rovnicu pomocou substitúcie

Exponenciálne rovnice časť 7 (dva rozdielne základy)

Riešenie exponenciálnej rovnice bez úpravy na rovnaký základ

Dvojková číselná sústava

Čo je to dvojková číselná sústava a ako previesť číslo z desatinnej do dvojkovej číselnej sústavy a naopak

Sčítavanie v dvojkovej číselnej sústave

Vysvetlenie postupu sčítavania v dvojkovej číselnej sústave

Násobenie v dvojkovej číselnej sústave

Ukázanie postupu, ako násobiť v dvojkovej číselnej sústave

Šestnástková číselná sústava

Vysvetlenie, čo je to šestnástková číselná sústava a ako previesť číslo z desatinnej do šestnástkovej číselnej sústavy a naopak

Percentá časť 1

Čo je to percento a ako vypočítať x percent z danej hodnoty

Percentá časť 2

Ďalšie príklady na výpočet x percent z nejakej hodnoty

Najväčší spoločný deliteľ

Čo je to najväčší spoločný deliteľ dvoch čísel a ako ho nájsť

Ako previesť desatinné číslo na zlomok

Postup ako previesť desatinné číslo na zlomok

Mocniny časť 1

Čo je to mocnina

Mocniny časť 2

Čo ak je exponent záporné alebo desatinné číslo ?

Mocniny časť 3

Priorita mocnenia a úprava umocneného súčtu

Mocniny časť 4

Úprava umocneného zlomku a mocninové vzorce

Mocniny časť 5

Príklady úpravy výrazov s mocninami

Mocniny časť 6

Ďalšie príklady úpravy výrazov s mocninami

Odstránenie odmocniny v menovateli časť 1

Ako odstrániť odmocninu v menovateli

Odstránenie odmocniny v menovateli časť 2

Ako odstrániť odmocninu v menovateli, keď je v menovateli okrem odmocniny aj nejaké iné číslo

Odstránenie odmocniny v menovateli časť 3

Ďalší príklad na odstránenie odmocniny v menovateli

Percentá časť 3

Príklady zo života