Odstránenie odmocniny v menovateli časť 3

Odstránenie odmocniny v menovateli časť 3