Odstránenie odmocniny v menovateli časť 1

Odstránenie odmocniny v menovateli časť 1