Rovnice s absolútnou hodnotou časť 3 (tabuľka)

Rovnice s absolútnou hodnotou časť 3 (tabuľka)