Logaritmické rovnice časť 6 (substitúcia, kvadratická rovnica)

Logaritmické rovnice časť 6 (substitúcia, kvadratická rovnica)