Násobenie v dvojkovej číselnej sústave

Násobenie v dvojkovej číselnej sústave