Rovnice s absolútnou hodnotou časť 2

Rovnice s absolútnou hodnotou časť 2