Goniometrické rovnice časť 1

Goniometrické rovnice časť 1