Sčítavanie v dvojkovej číselnej sústave

Sčítavanie v dvojkovej číselnej sústave