Kvadratická rovnica časť 1

Kvadratická rovnica časť 1