Odstránenie odmocniny v menovateli časť 2

Odstránenie odmocniny v menovateli časť 2