Rovnice s absolútnou hodnotou časť 1

Rovnice s absolútnou hodnotou časť 1