Prevod stupňov na radiány (a naopak)

Prevod stupňov na radiány (a naopak)